XX Olimpiada Notarialna 2024

PROGRAM XX OLIMPIADY NOTARIALNEJ
Nowy Targ - Mszana Dolna 6-9 czerwca 2024 roku

Organizator: Izba Notarialna w Krakowie
Patronat: Krajowa Rada Notarialna
CZWARTEK 6 czerwca 2024 roku
          - od godz. 16.00 – przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Nowym Targu
          - od godz. 18.00 – kolacjaPIĄTEK 7 czerwca 2024 roku
          - od. godz. 7.00 do 8.00 – śniadanie
          - godz. 8.00 – przejście i wyjazd na stadion sportowy Nowy Targ
          - godz. 9.00 – przygotowanie uczestników do Olimpiady
          - godz. 9.30 – otwarcie Olimpiady, defilada uczestników poszczególnymi Izbami
Notarialnymi, występ Orkiestry, wspólne zdjęcie uczestników Olimpiady
          - od godz. 10.30 – zawody sportowe w następujących dyscyplinach:
          Turniej piłki nożnej
          I grupa: Kraków, Łódź, Słowacja; II grupa: Warszawa, Katowice, Rzeszów
          - godz. 11.00 – Kraków - Łódź
          - godz. 11.45 – Warszawa - Katowice
          - godz. 12.30 – Słowacja - Kraków
          - godz. 13.15 – Rzeszów - Warszawa
          - godz. 15.00 – Łódź - Słowacja
          - godz. 15.45 – Katowice - Rzeszów
          Mecze odbywają się 2 x 15 minut na połowie boiska (6 zawodników w drużynie) w
dwóch grupach po trzy drużyny. Zwycięzca grupy I gra z drugą drużyną grupy II, zwycięzca
grupy II gra z drugą drużyną grupy I. Zwycięzcy półfinałów grają w finale o 1. miejsce, a
pokonani o 3. miejsce. Drużyny, które zajęły trzecie miejsce w grupach zajmują miejsca 5. i
6.
          Turniej piłki siatkowej mężczyzn
          - godz. 11.00 – runda wstępna Wrocław - Białystok / boisko nr 1 /
          - godz. 11.00 – runda wstępna Katowice - Bułgaria / boisko nr 2 /
          - godz. 11.45 – runda wstępna Gdańsk - Kraków / boisko nr 1 /
          - godz. 11.45 – I ćwierćfinał Łódź - Słowacja / boisko nr 2 /
          - godz. 12.30 – II ćwierćfinał Warszawa - Lublin / boisko nr 1 /
          - godz. 12.30 – III ćwierćfinał Rzeszów - zwycięzca meczu Wrocław-Białystok /
boisko nr 2 /
          - godz. 13.15 – IV ćwierćfinał zwycięzca meczu Katowice-Bułgaria i zwycięzca
meczu Gdańsk-Kraków / boisko nr 1 /
          - godz. 14.15 – I półfinał - zwycięzca II i III ćwierćfinału / boisko nr 1 /
          - godz. 14.15 – II półfinał - zwycięzca I i IV ćwierćfinału / boisko nr 2 /
          - godz. 15.15 – mecz o III miejsce / boisko nr 1 /
          - godz. 16.00 – mecz o I miejsce / boisko nr 1 /
          Mecze odbywają się do dwóch zwycięskich setów /do 25 w secie/ systemem
pucharowym, zwycięzcy meczów rundy wstępnej przechodzą do ćwierćfinału, następnie
zwycięzcy ćwierćfinału przechodzą do półfinału, zwycięzcy w półfinale zagrają o 1. miejsce,

pokonani o 3. miejsce, pokonani w rundzie wstępnej i ćwierćfinale zajmują miejsca od 5. do
11.
Zawody odbywają się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu, ul. Św.
Brata Alberta 35
          Turniej tenisa stołowego
          - od godz. 11.30 – turniej systemem pucharowym do 2 przegranych
          Miejska Hala Sportowa Gorce w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 74
          Turniej tenisa ziemnego
          - od godz. 11.00 – kobiety, mężczyźni - gra pojedyncza
          Trzy korty – system pucharowy, losowanie par odbędzie się na stadionie, uczestnicy po
otwarciu Olimpiady o godz. 10.45 zostaną przewiezieni ze stadionu sportowego
Korty przy Miejskiej Hali Sportowej Gorce w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 74
Uwaga! gra pojedyncza kobiet i mężczyzn odbędzie się w dwóch grupach wiekowych: do 50
lat i powyżej 50 lat
          Turniej szachowy
          - od godz. 11.00 – system szwajcarski – w namiocie przy stadionie
          Pływanie
          - godz. 10.15 – uczestnicy po otwarciu Olimpiady zostaną przewiezieni ze stadionu na
basen Pływalnia Miejska w Nowym Targu, Pl. Evry 4
          - godz. 10.45 – 50 m - styl dowolny kobiet
          - godz. 11.05 – 50 m - styl dowolny mężczyzn
          - godz. 11.25 – 50 m - styl klasyczny kobiet
          - godz. 11.45 – 50 m - styl klasyczny mężczyzn
          - godz. 12.05 – 200 m - styl dowolny kobiet
          - godz. 12.25 – 200 m - styl dowolny mężczyzn
          - godz. 13.00 – sztafeta mieszana 4x25 metrów kobiet i mężczyzn
Uwaga! 50 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn odbędzie się w dwóch grupach
wiekowych: do 50 lat i powyżej 50 lat
          Lekkoatletyka
          Eliminacje
          - godz. 16.00 – 100 m kobiet
          - godz. 16.30 – 100 m mężczyzn
          Do finału kwalifikują się zwycięzcy poszczególnych eliminacji /sobota/
Uwaga! biegi na 100m kobiet i mężczyzn odbędą się w dwóch grupach wiekowych: do 50 lat
i powyżej 50 lat
          Finały
          - godz. 11.00 – pchnięcie kulą mężczyzn (5 kg)
          - godz. 12.00 – pchnięcie kulą kobiet (4 kg)
          - godz. 11.30 – 800 m kobiet
          - godz. 12.00 – 1500 m mężczyzn
          - godz. 16.00 – skok wzwyż kobiet
          - godz. 16.30 – skok wzwyż mężczyzn
          - godz. 16.30 – sztafeta 4x100 m Rad Izb Notarialnych /2 kobiety i 2 mężczyzn/
          - godz. 17.00 – 400 m kobiet
          - godz. 17.30 – 400 m mężczyzn

          Zawodnicy wykonują po 3 próby.
          Sport na wesoło
          - godz. 16.00 – podnoszenie ciężarka (kobiety 10 kg, mężczyźni 17,5 kg)
          - godz. 16.00 – rzuty do kosza
          - godz. 14.00 - 15.30 – obiad na stadionie
          - godz. 18.00 – przejście i przejazd ze stadionu sportowego do miejsc zakwaterowania
          - godz. 20.00 – przejście i przejazd z miejsc zakwaterowania do
          Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 37
          - kolacja
          - konkurs piosenki „Śpiewać każdy może”
Zespół z każdej Izby wykonuje jedną dowolną piosenkę lub wiązankę – nie dłużej niż 15 min.
          - dyskoteka
          - godz. 1.00 – powrót do miejsc zakwaterowania
SOBOTA 8 czerwca 2024 roku
          - godz. 7.00 - 8.00 – śniadanie
          - godz. 9.30 – przejście i wyjazd na stadion sportowy w Nowym Targu
          - godz. 10.00 – przygotowanie uczestników do zawodów
          - od godz. 10.30 – dalszy ciąg zawodów sportowych w następujących dyscyplinach:
          Koszykówka
          - godz. 10.30 – I ćwierćfinał Katowice-Kraków
          - godz. 11.00 – II ćwierćfinał Warszawa-Łódź
          - godz. 11.30 – III ćwierćfinał Wrocław-Słowacja
          - godz. 12.00 – IV ćwierćfinał Gdańsk-Białystok
          - godz. 13.00 – I półfinał - zwycięzcy II i III ćwierćfinału
          - godz. 13.30 – II półfinał - zwycięzcy I i IV ćwierćfinału
          - godz. 14.30 – mecz o III miejsce
          - godz. 15.15 – mecz o I miejsce
          Mecze 2 x 12 minut będą odbywać się systemem pucharowym, zwycięzcy ćwierćfinału
przechodzą do półfinału, zwycięzcy w półfinale zagrają o 1. miejsce, pokonani o 3. miejsce,
pokonani w ćwierćfinale zajmują miejsca od 5. do 8.
Zawody odbywają się w Hali Sportowej Gorce w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 74
          Piłka nożna
          - godz. 12.00 – półfinał - zwycięzca I grupy i druga drużyna II grupy
          - godz. 12.45 – półfinał - zwycięzca II grupy i druga drużyna I grupy
          - godz. 15.00 – mecz o III miejsce
          - godz. 15.45 – mecz o I miejsce
          Lekkoatletyka
          Finały
          - godz. 10.30 – skok w dal kobiet
          - godz. 11.00 – skok w dal mężczyzn
          - godz. 12.00 – sztafeta 4 x 400 kobiet
          - godz. 12.30 – sztafeta 4 x 400 mężczyzn
          - godz. 16.00 – bieg 100 metrów kobiet

          - godz. 16.15 – bieg 100 metrów mężczyzn
          - godz. 17.15 – sztafeta 4 x 100 metrów kobiet
          - godz. 17.30 – sztafeta 4 x 100 metrów mężczyzn
          Turniej tenisa ziemnego
          - od godz. 11.00 – mikst
          Trzy korty – system pucharowy, losowanie par odbędzie się na stadionie w piątek 7
czerwca wraz z losowaniem gier pojedynczych
Korty przy Miejskiej Hali Sportowej Gorce w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 74
          Sport na wesoło
          - od godz. 11.00 – dart /rzutki do tarczy/ kobiet i mężczyzn – budynek klubowy
          - godz. 13.00 – sztafeta z przeszkodami /zespoły 4-osobowe: 2 mężczyzn i 2 kobiety
system pucharowy/
          - godz. 16.30 – przeciąganie liny /zespoły 5-osobowe: 3 mężczyzn i 2 kobiety, system
pucharowy/
          - godz. 17.30 – rzuty karne Prezesów lub Wiceprezesów Izb Notarialnych oraz Szefów
Reprezentacji Zagranicznych
          Brydż
          - od godz. 11.00 – w namiocie przy stadionie
          - godz. 14.00 - 15.30 – obiad na stadionie
          - godz. 19.30 – ogłoszenie wyników, wręczenie medali i pucharów, pokaz ogni
sztucznych, kolacja, dyskoteka
          - od godz. 00.30 – co godzinę kursują autobusy ze stadionu sportowego w Nowym
Targu do miejsca zakwaterowania
              - godz. 2.30 – ostatnie autobusy ze stadionu sportowego w Nowym Targu do miejsca

zakwaterowaniaNIEDZIELA 9 czerwca 2024 roku
          - godz. 8.00-9.30 – śniadanie
          - zakończenie Olimpiady i wyjazd uczestników
        W zawodach sportowych występują poszczególni reprezentanci Izb Notarialnych (notariusze,
zastępcy notariusza, aplikanci) z Polski i zagranicy, według wcześniejszych zgłoszeń poza sportem na
wesoło, na które zapisy będą przyjmowane przez sędziów bezpośrednio przed zawodami.
          Powyższy program ma charakter ramowy i zależy od ilości zgłoszonych uczestników oraz
drużyn z poszczególnych izb notarialnych w poszczególnych konkurencjach.
          Do rozgrywek piłki nożnej, siatkówki i koszykówki mogą być zgłoszone zespoły z 2 łączonych Izb
Notarialnych pod warunkiem że dana Izba nie zgłosiła samodzielnie drużyny.
Biuro Olimpiady:
Kancelaria Notarialna Czesław Szynalik notariusz
34-730 Mszana Dolna, ul. Kolbego 17,
tel.+48 18-33-10-619, +48 18-33-12-253, tel. kom.+48 606356564.
e-mail: czeslaw.szynalik@kin.pl www.olimpiadanotarialna.pl
www.facebook.com/olimpiadanota...
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Czesław Szynalik