PROGRAM XVII NOTÁRSKEJ OLYMPIÁDY

PROGRAM  XVII  NOTÁRSKEJ  OLYMPIÁDY

 Mszana Dolna, Nowy Targ  23-26 mája 2019

 

Organizátori:  Republikové  Notárske prezídium

                        Notárska komora Krakow

Štvrtok 23 mája 2019

- od 16,00 hod.  príchod účastníkov, ubytovanie v rekreačných zariadeniach:  Nowy Targ , Szaflary ,

- od 19,00 hod. - večera

Piatok 24 mája 2019

- od 7,00 hod.   do    8,00 hod.  - raňajky

- 8,00 hod.     odlet na štadión Nowy Targ, ulica Wojsk Ochrony Pogranicza 4

-   9,00 hod.  príprava účastníkov na otvorenie Olympiády

-   9,30 hod.  otvorenie Olympiády, defilé účastníkov  

     jednotlivých Notárskych  Komôr, vystúpenie              

     orchestra z Tenczyna,  spoločné fotografovanie  

     účastníkov Olympiády

- od 10,30 hod.  začiatok športových zápolení v nasledujúcich

     disciplínach :

Futbalový turnaj

-   11,00 hod., - I štvrťfinále  Warszawa - Kraków

-   12,00 hod., - II štvrťfinále Slovakia – Katowice  

-   13,00 hod., - III štvrťfinále  Łódź - Ukraina – Poznań

-   14,00 hod., - IV štvrťfinále  – Poznań – Węgry

-   16.00 hod., - I semifinále – víťaz I. zápasu -  víťaz II.

     zápasu

-   17,00 hod., - II semifinále – víťaz III. zápasu -  víťaz IV. zápasu

Zápasy sa hrajú na 2x20 minút, pohárovým systémom. Víťazi štvrťfinále postupujú do semifinále a víťazi semifinále sa stretnú o I. miesto vo finále, porazení o III. Miesto. Porazení vo štvrťfinále zaujmú od V. do VII. miesta.

Turnaj vo volejbale mužov

-   11,00 hod., - I kvalifikačný zápas Wrocław - Katowice /nr1/

-   11,00 hod., - II kvalifikačný zápas Poznań – Sankt Petersburg /nr 2/

-   11,45 hod., - III kvalifikačný zápas Ukraina – Gdansk  /nr 1/

-   11,45 hod., - IV kvalifikačný zápas Białystok – Rzeszów /nr 2/

-   12.30 hod., - V kvalifikačný zápas Łódź – Kraków / nr 1/

-   12.30 hod  - VI  kvalifikačný zápas Lublin – Bułgaria /2/

-   13.30 hod., - I štvrťfinále  Slovakia – Wroclaw/Katowice/ /nr 1/

-   13.30 hod., - II štvrťfinále Poznań/Sankt Petersburg/  –Ukraina   

                       /Gdańsk/ nr 2/

-   14.15 hod., - III štvrťfinále Lublin/Bułgaria/ - Warszawa  /nr 1/

-   14, 15 hod., - IV štvrťfinále Białystok/Rzeszów/- Łódź / Kraków /nr 2/

-   15.15 hod., - I semifinále – víťazi II. a III. štvrťfinálového

     zápasu /nr 1/

-   15.15  hod., - II semifinále – víťazi I. a IV. štvrťfinálového

     zápasu /nr 2/

-   16.15  hod., - zápas o III. Miesto /nr 1/

-   17.00 hod.,  - zápas o I. Miesto /nr 1/

Zápasy sa hrajú na dva víťazné sety /do 25 bodov v sete/ , pohárovým systémom, víťazi v kvalifikačných zápasoch postupujú do štvrťfinále a následne víťazi  štvrťfinále sa stretnú v semifinále. Víťazi semifinále sa stretnú o I. miesto,  porazení semifinále o III. miesto, porazení v kvalifikačných a štvrťfinálových zápasoch  obsadia od V. Do XII. miesta.

/ Zápasy sa budú odohrávať v športovej hale, Nowy Targ na Osiedle Niwa 4c – bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Nowy Targ do haly/

Stolný tenis

-   od 11,00 hod.  – turnaj pohárovým systémom / na 2 vyhraté

     sety/

/ Zápasy sa budú odohrávať v športovej hale, Nowy Targ – Gorce, Al. Tysiąclecia 74 – bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Nowy Targ do haly/

Tenisový turnaj

- od 11,00 hod. na kurtoch v Nowy Targ – Gorce, Al. Tysiąclecia 74, tri kurty /účastníci po otvorení Olympiády o 10,30 hod. bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Nowy Targ do haly/ - pohárový systém, losovanie dvojíc prebehne na štadióne

/ do 45 let i po 45 let /

Šachový turnaj

- od 11,00 hod. švajčiarsky systém

Plávanie

- od 10,30 hod. v bazéne v Nowy Targ, ul. Plac Ewry 4 /účastníci po otvorení Olympiády o 10,15 hod. budú prevezení zo štadiónu Nowy Targ/

-   11,00 hod.  –  50 m  - voľný štýl - ženy

-   11,20 hod.  –  50 m  - voľný štýl - muži

-   11,40 hod.  –  50 m  - klasický štýl  - ženy

-   12,00 hod.  –  50 m  - klasický štýl  - muži

-   12,20 hod.  –  200m  - voľný štýl - ženy

-   12,40 hod.  –  200m  - voľný štýl - muži

-   13,15 hod.  –  zmiešaná štafeta 4 x 25 m – ženy a muži

/ do 45 let i po 45 let /

Ľahká atletika

Kvalifikácie

-   16,00 hod.  –  100 m  -  ženy

-   16,30 hod.  –  100 m  -  muži

      /do finále sa kvalifikujú víťazi skupín kvalifikácie – sobota/

/ do 45 let i po 45 let /

Finále

-   11,30 hod.  –  800 m   -  ženy

-   12,00 hod.  –  1500 m   -  muži

-   16,30 hod.  –  štafeta Notárskych komôr 4x100 m /2 muži  a 2 ženy/

-   17,00 hod.  -   400 m  -  ženy

-   17,30 hod.  -   400 m  -  muži

-   11,00 hod.  –   guľa     -  muži (5 kg)

-   12,00 hod.  –   guľa     -  ženy (4 kg)

-   16,00 hod.  –   výška   -  ženy

-   16,30 hod.  –   výška   -  muži

Pretekári absolvujú po 3 pokusy

Veselé športy

-   16,00 hod.  –  nosenie pohára (ženy 10 kg, muži 17,5 kg)

-   16,00 hod.  –  hody do koša

-   14,00 hod. – 15,30 hod.  -  prestávka na športoviskách  - obed na štadióne

-   17,30 hod. –  odchod autobusmi do ubytovacích zariadení

-   19,30 hod. –  príchod z ubytovacích zariadení na stretnutie - 

                           Občerstvenie, Restauracja Steskal  w Nowym Targu

                       - súťaž – konkurz piesní „ Spievať každý môže“ ,

                         každá    Notárska komora – ako súbor zaspieva

                        jednu voľnú pieseň , diskotéka

-   01,00 hod. –  návrat do ubytovacích zariadení

Sobota 25 mája 2019

- od   7,00 hod.   do    8,00 hod.  - raňajky

-    8,00 hod.  -  odlet na štadión Nowy Targ, ulica Wojsk Ochrony Pogranicza 4.

-    9,15 hod.  -  príprava účastníkov na športové zápolenia

-  od 9,30  hod. -  pokračovanie športových pretekov v nasledujúcich        

                              disciplínach:

Basketbal

-    9.30 hod. – I kvalifikačný zápas Wroclaw – Warszawa  

-   10,00 hod. – II kvalifikačný zápas  Węgry – Ukraina  

-   10.30 hod. – I štvrťfinále  Slovakia – Gdańsk  

-   11,00 hod. – II štvrťfinále  Poznań - Łódź

-   11,30 hod. – III štvrťfinále  Kraków – Katowice

-   12,00 hod. – IV štvrťfinále Wroclaw / Warszawa – Węgry /Ukraina /   -   -   13,00 hod. – I semifinále – víťazi II. a III. štvrťfinálového zápasu

-   13.30 hod. – II semifinále – víťazi I. a IV. štvrťfinálového zápasu

-   14.30 hod.  -  zápas o III. miesto

-   15,15 hod.  -  zápas o I. miesto

Zápasy 2x12 minút sa budú odohrávať pohárovým systémom , víťazi zápasov kvalifikácie hrajú štvrťfinále, potom do  semifinále, víťazi semifinále hrajú o I. miesto, porazení o III. miesto , porazení v kvalifikačných zápasoch obsadia od V - X miesta.

/ Zápasy sa budú odohrávať v športovej hale, Nowy Targ na Osiedle Niwa 4c – bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Nowy Targ do haly/

Futbal

-   15,30 hod.  -  zápas o III. miesto

-   18,15 hod.  -  zápas o I. miesto

Ľahká atletika

Finále

-   10,30 hod.  –  skok do diaľky -  ženy

-   11,00 hod.  –  skok do diaľky  -  muži

-   12,00 hod.  –  štafeta  4x400 m  -  ženy

-   12,30 hod.  –  štafeta  4x400 m  -  muži

-   16,00 hod.  –  100 m  -  ženy

-   16,15 hod.  –  100 m  -  muži

-   17,15 hod.  –  štafeta  4x100 m  -  ženy

-   17,30 hod.  –  štafeta  4x100 m  -  muži

Tenisový turnaj

  • od 11,00 hod. – štvorhra - mix , na kurtoch v Nowy Targ – Gorce, Al. Tysiąclecia 74, tri kurty /účastníci po otvorení Olympiády o 10,30 hod. bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Nowy Targ do haly/ - pohárový systém, losovanie dvojíc prebehne na štadióne v piatok 25 mája, spolu s losovaním dvojhier

-   14,00 hod. – 15,30 hod.  -  obed na štadióne

Veselé športy

-   11,00 hod   -  dart muzi i ženy

-   13,00 hod.  –  štafeta cez prekážky  /družstvá zo 4 osobami-  2 muži

                         a 2   ženy, pohárový systém/

-   16,30 hod.  –  preťahovanie lana  /družstvá z 5 osôb  -  3 muži a 2   

                         ženy, pohárový systém /

-   17,45 hod.  –  pokutové kopy  Prezidentov Notárskych komôr

Brydž

-   od 11,00 hod.

-   19,45 hod. –  vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie medailí a pohárov

                           Ohňostroj, občerstvenie , diskotéka

-   24,00 – 02,00 hod. –  návrat do ubytovacích zariadení

Nedeľa 26 mája 2019

- od   8,00 hod.   do    9,30 hod.  - raňajky

Ukončenie Olympiády a odchod účastníkov

V športových zápasoch vystupujú predstavitelia 11 Notárskych komôr z Poľska, Ruska, Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Maďarska, Bulharska, Armenia, Turcji,  - /notári, koncipienti /.

Vo veselých športoch sa môžu osobne prihlásiť pri rozhodcoch bezprostredne pred štartom.

Vyššie uvedený program má rámcový charakter a záleží od počtu prihlásených účastníkov alebo družstiev prihlásených Notárskych komôr v prihlásených športoch.

Do turnaja futbalu, volejbalu a basketbalu môžu byť prihlásené družstvá z 2 notárskych komôr, pod podmienkou, že daná komora nepostaví samostatné drzžstvo. 

Organizačný výbor Olympiády :

Notársky úrad Czeslaw Szynalik , notár so sídlom v Mszana Dolna, Kolbego 17, tel. +48 18-33-10-619, fax +48 18-33-12-253, tel.kom.+48/606356564.

e-mail  czeslaw.szynalik@kin.pl

www.olimpiadanotarialna.pl

www.facebook.com/olimpiadanotarialna

 

                                Hlavný usporiadateľ Organizačného výboru

                                                         Czeslaw Szynalik