PROGRAM XV NOTÁRSKEJ OLYMPIÁDY Mszana Dolna 25-28 mája 2017

PROGRAM  XV  NOTÁRSKEJ  OLYMPIÁDY

Mszana Dolna 25-28 mája 2017

 

Organizátori:  Republikové  Notárske prezídium

Notárska komora Krakow

  

Štvrtok 25 mája 2017 

- od 16,00 hod.  príchod účastníkov, ubytovanie v rekreačných zariadeniach:  Rabka Zdrój, Rabka Zaryte, Mszana Dolna,

- od 19,00 hod. - večera

 

Piatok 26 mája 2017 

- od 7,30 hod.   do    8,30 hod.  - raňajky

- 8,30 hod.     príchod na štadión KS TURBACZ Mszana Dolna,  

  ul. Jána Ciszewskiego.

-   9,15 hod.  príprava účastníkov na otvorenie Olympiády

-   9,30 hod.  otvorenie Olympiády, defilé účastníkov  

     jednotlivých Notárskych  Komôr, vystúpenie              

     orchestra z Tenczyna,  spoločné fotografovanie  

     účastníkov Olympiády

- od 10,30 hod.  začiatok športových zápolení v nasledujúcich

     disciplínach :

 

Futbalový turnaj

-   11,00 hod., - I štvrťfinále 

-   12,00 hod., - II štvrťfinále 

-   13,00 hod., - III štvrťfinále 

-   14,00 hod., - IV štvrťfinále 

-   16,00 hod., - I semifinále – víťaz II. zápasu -  víťaz III.

     zápasu

-   17,00 hod., - II semifinále – víťaz I. zápasu -  víťaz IV. zápasu

 

Zápasy sa hrajú na 2x20 minút, pohárovým systémom. Víťazi štvrťfinále postupujú do semifinále a víťazi semifinále sa stretnú o I. miesto vo finále, porazení o III. Miesto. Porazení vo štvrťfinále zaujmú od V. miesta.

 

Turnaj vo volejbale mužov

-   11,00 hod., - I kvalifikačný zápas  /nr1/

-   11,00 hod., - II kvalifikačný zápas  /nr 2/

-   11,45 hod., - III kvalifikačný zápas  /nr 1/

-   11,45 hod., - IV kvalifikačný zápas  /nr 2/

-   12,30 hod., - V kvalifikačný zápas  /nr 1/

-   12,30 hod., - VI kvalifikačný zápas  /nr 2/

-   13,30 hod., - I štvrťfinále   /nr 1/

-   13,30 hod., - II štvrťfinále   /nr 2/

-   14,15 hod., - III štvrťfinále   /nr 1/

-   14,15 hod., - IV štvrťfinále   /nr 2/

-   15,15 hod., - I semifinále – víťazi II. a III. štvrťfinálového

     zápasu /nr 1/

-   15,15 hod., - II semifinále – víťazi I. a IV. štvrťfinálového

     zápasu /nr 2/

-   16,15 hod., - zápas o III. Miesto /nr 1/

-   17,00 hod.,  - zápas o I. Miesto /nr 1/

 

Zápasy sa hrajú na dva víťazné sety /do 25 bodov v sete/ , pohárovým systémom, víťazi v kvalifikačných zápasoch postupujú do štvrťfinále a následne víťazi  štvrťfinále sa stretnú v semifinále. Víťazi semifinále sa stretnú o I. miesto,  porazení semifinále o III. miesto, porazení v kvalifikačných a štvrťfinálových zápasoch  obsadia od V. miesta.

/ Zápasy sa budú odohrávať v športovej hale, na ul. Sienkiewicza 2 – bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Turbacza do haly/

 

Stolný tenis

-   od 11,30 hod.  – turnaj pohárovým systémom / na 2 vyhraté

     sety/

 

Tenisový turnaj

- od 11,00 hod. na kurtoch v Mszane Dolnej – tri kurty /účastníci po otvorení Olympiády o 10,45 hod. budú prevezení zo štadiónu Turbacz/ - pohárový systém, losovanie dvojíc prebehne na štadióne

/ do 45 let i po 45 let /

 

Šachový turnaj

- od 11,00 hod. švajčiarsky systém

 

Plávanie

- od 11,30 hod. v bazéne v Limanowej /účastníci po otvorení Olympiády

                  o 10,30 hod. budú prevezení zo štadiónu Turbacz/

-   11,45 hod.  –  50 m  - voľný štýl - ženy

-   12,05 hod.  –  50 m  - voľný štýl - muži

-   12,25 hod.  –  50 m  - klasický štýl  - ženy

-   12,45 hod.  –  50 m  - klasický štýl  - muži

-   13,05 hod.  –  200m  - voľný štýl - ženy

-   13,25 hod.  –  200m  - voľný štýl - muži

-   14,00 hod.  –  zmiešaná štafeta 4 x 25 m – ženy a muži

/ do 45 let i po 45 let /

 

Ľahká atletika

 

Kvalifikácie

-   16,00 hod.  –  100 m  -  ženy

-   16,30 hod.  –  100 m  -  muži

      /do finále sa kvalifikujú víťazi skupín kvalifikácie – sobota/

/ do 45 let i po 45 let /

 

Finále

-   11,30 hod.  –  800 m   -  ženy

-   12,00 hod.  –  1500 m   -  muži

-   16,30 hod.  –  štafeta Notárskych komôr 4x100 m /2 muži  a 2 ženy/

-   17,00 hod.  -   400 m  -  ženy

-   17,30 hod.  -   400 m  -  muži

-   11,00 hod.  –   guľa     -  muži (5 kg)

-   12,00 hod.  –   guľa     -  ženy (4 kg)

-   16,00 hod.  –   výška   -  ženy

-   16,30 hod.  –   výška   -  muži

Pretekári absolvujú po 3 pokusy

 

Veselé športy

-   16,00 hod.  –  nosenie pohára (ženy 10 kg, muži 17,5 kg)

-   16,00 hod.  –  hody do koša

 

-   14,00 hod. – 15,00 hod.  -  prestávka na športoviskách  - obed na štadióne

 

-   18,45 hod. –  odchod autobusmi do ubytovacích zariadení

-   20,00 hod. –  príchod z ubytovacích zariadení na stretnutie - 

                           občerstvenie , ohnisko

                       - súťaž – konkurz piesní „ Spievať každý môže“ ,

                         každá    Notárska komora – ako súbor zaspieva

                        jednu voľnú pieseň , diskotéka

-   01,00 hod. –  návrat do ubytovacích zariadení

 

 

Sobota 27 mája 2017

 

- od   7,30 hod.   do    8,30 hod.  - raňajky

-    8,30 hod.  -  príchod na štadión KS TURBACZ Mszana Dolna, ul.

    Jána Ciszewskiego.

-    9,15 hod.  -  príprava účastníkov na športové zápolenia

-  od 9,30  hod. -  pokračovanie športových pretekov v nasledujúcich        

                              disciplínach:

 

 

Basketbal

-   9,30 hod. – I kvalifikačný zápas 

-   10,00 hod. – II kvalifikačný zápas 

-   10,30 hod. – III kvalifikačný zápas 

-   11,00 hod. - IV kvalifikačný zápas 

-   11,30 hod. – I štvrťfinále  

-   12,00 hod. – II štvrťfinále  

-   12,30 hod. – III štvrťfinále  

-   13,00 hod. – IV štvrťfinále  

-   14,00 hod. – I semifinále – víťazi II. a III. štvrťfinálového zápasu

-   14,30 hod. – II semifinále – víťazi I. a IV. štvrťfinálového zápasu

-   15,30 hod.  -  zápas o III. miesto

-   16,15 hod.  -  zápas o I. miesto

 

Zápasy 2x12 minút sa budú odohrávať pohárovým systémom , víťazi zápasov kvalifikácie hrajú štvrťfinále, potom do  semifinále, víťazi semifinále hrajú o I. miesto, porazení o III. miesto , porazení v kvalifikačných zápasoch obsadia od V - X miesta.

/ Zápasy sa budú odohrávať v športovej hale, na ul. Sienkiewicza 2 – bude zabezpečená kývadlová doprava zo štadiónu Turbacza do haly/

 

Futbal

-   16,00 hod.  -  zápas o III. miesto

-   18,30 hod.  -  zápas o I. miesto

 

Ľahká atletika

Finále

-   10,30 hod.  –  skok do diaľky -  ženy

-   11,00 hod.  –  skok do diaľky  -  muži

-   12,00 hod.  –  štafeta  4x400 m  -  ženy

-   12,30 hod.  –  štafeta  4x400 m  -  muži

-   16,00 hod.  –  100 m  -  ženy

-   16,15 hod.  –  100 m  -  muži

-   17,15 hod.  –  štafeta  4x100 m  -  ženy

-   17,30 hod.  –  štafeta  4x100 m  -  muži

 

Tenisový turnaj

-      od 11,00 hod. – štvorhra - mix , na kurtoch v Mszane Dolnej – tri kurty - pohárový systém, losovanie dvojíc prebehne na štadióne v piatok 26mája, spolu s losovaním dvojhier

 

-   14,00 hod. – 15,30 hod.  -  obed na štadióne

 

Veselé športy

-   13,00 hod.  –  štafeta cez prekážky  /družstvá zo 4 osobami-  2 muži

                         a 2   ženy, pohárový systém/

-   16,30 hod.  –  preťahovanie lana  /družstvá z 5 osôb  -  3 muži a 2   

                         ženy, pohárový systém /

-   18,00 hod.  –  pokutové kopy  Prezidentov Notárskych komôr

 

Brydž

-   od 11,00 hod.

 

/od 14,00 do 15,00 – prestávka turnaja, obed na štadióne/

 

 

-   20,15 hod. –  vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie medailí a pohárov

                           Ohňostroj, občerstvenie , diskotéka

-   24,00 hod. –  návrat do ubytovacích zariadení

 

 

Nedeľa 28 mája 2017

 

- od   8,00 hod.   do    9,30 hod.  - raňajky

Ukončenie Olympiády a odchod účastníkov

 

 

 

 

V športových zápasoch vystupujú predstavitelia 11 Notárskych komôr z Poľska, Ruska, Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Maďarska, Bulharska, Rakúska - /notári, koncipienti /.

Vo veselých športoch sa môžu osobne prihlásiť pri rozhodcoch bezprostredne pred štartom.

 

Vyššie uvedený program má rámcový charakter a záleží od počtu prihlásených účastníkov alebo družstiev prihlásených Notárskych komôr v prihlásených športoch.

 

Do turnaja futbalu, volejbalu a basketbalu môžu byť prihlásené družstvá z 2 notárskych komôr, pod podmienkou, že daná komora nepostaví samostatné drzžstvo. 

 

Organizačný výbor Olympiády :

Notársky úrad Czeslaw Szynalik , notár so sídlom v Mszana Dolna, Kolbego 17, tel. +48 18-33-10-619, fax +48 18-33-12-253, tel.kom.+48/606356564.

e-mail  czeslaw.szynalik@kin.pl

www.olimpiadanotarialna.pl

www.facebook.com/olimpiadanotarialna/


                                Hlavný usporiadateľ Organizačného výboru

                                                         Czeslaw Szynalik