Piłka nożna, rzuty karne prezesów Izb Notarialnych